Kategoriler

  • Kategoriler
  • İstanbul Airport Transfer
  • Hafta Sonu | Günübirlik Turlar
  • İstanbul ve Çevresi
  • Trakya Bölgesi

Bilgi | Rezervasyon:

0212 806 34 61

Şartname

 

• ÇEPNİ | TUR E-Kayıt Web sitesi ÇEPNİ TURİZM VE ULAŞIM HİZMETLERİ – OĞUZHAN BEKAR’a aittir ve ÇEPNİ | TUR için güvenlik çok önemlidir. Bu site kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici her türlü güvenlik önlemlerine sahiptir.

 

• ÇEPNİ | TUR ile Kullanıcı arasında imzalanmış olan Veli-Servis Firması Sözleşmesi, E-Kayıt bilgilerinin doğru ve tam olarak doldurulması ve işbu Hüküm ve Şartlar metninin okunup, onaylanarak kaydedilmesi ile birlikte ilgili servis dönemi için de aynı şartlarla geçerli olmaya devam edecektir.

 

• Herhangi bir sebeple öğrenci taşıma hizmeti sunulan okulla Firma arasındaki sözleşmenin sona ermesi halinde işbu sözleşme de kendiliğinden sona erecektir. Veli, işbu sona erme sebebiyle; Firmadan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

 

• Kullanıcı adı ve şifrenin kullanımına dair tüm sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Şifrenin ve kayıt sistemine erişimde kullanılan cihazın güvenliğini temin etmek Kullanıcının sorumluluğunda olup, kendisi tarafından E-Kayıt sistemine girilen her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, ve sair E-kayıt sistemine veya E-kayıt sisteminin bulunduğu siteye zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul ve taahhüt eder. 


• Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılmış olan işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını ve girilmiş olan bilgi/verilerin kendisi tarafından girildiğini, bunların kendi bilgisi ve iradesi haricinde yapıldığı yönünde herhangi bir itiraz süremeyeceğini ve böyle bir durumda her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 


• Kullanıcı, E-Kayıt sistemine kayıt olurken doldurulması gereken alanlarda doğru, güncel ve tam bilgi vermeyi kabul ve taahhüt eder. 


• Kullanıcı, E-Kayıt sistemine girmiş olduğu isim, adres, güzergah, T.C. kimlik no, telefon ve kredi kartı ve ilgili sair bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin yanlış/hatalı/başka bir şahsa ait olması hallerinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı bu şartları kabul etmesini müteakip kayıt işlemi gerçekleştikten sonra bu bilgilerin hatalı olduğu gerekçesiyle herhangi itiraz ve/veya talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. ÇEPNİ | TUR ve 3. Kişilerin, bu bilgilerin yanlış/hatalı/başka bir şahsa ait olması hallerinde uğradıkları zararları mahkeme masrafları, ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. 


• Kullanıcının, E-Kayıt sistemine girmiş olduğu adres, T.C. kimlik numarası, telefon numarası ve benzeri kişisel bilgilerinin ÇEPNİ | TUR bünyesinde saklanması tamamen verilen hizmet amacıyla olacaktır, bu amaç dışında kaydedilmesinin, saklanmasının ve yasal zorunluluk olmadığı halde Kullanıcının onayı olmaksızın 3. Kişilere iletilmesinin söz konusu olmadığını Kullanıcı kabul eder. Ödeme aşamasında girilen kredi kartı bilgileri ÇEPNİ | TUR tarafından saklanmamakta olup Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz,  güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde cepnitur.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin sibellle arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.


• Kullanıcı, E-Kayıt sistemine kaydetmiş olduğu cep telefonu numaralarına ve e-posta adreslerine ÇEPNİ | TUR tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul eder.

 

• ÇEPNİ TURİZM VE ULAŞIM HİZMETLERİ – OĞUZHAN BEKAR işbu sözleşme bakımından her zaman değişiklik yapabilecektir. Yapılan değişiklikler işbu sözleşmenin yer aldığı www.cepnitur.com adresinde yayımlanması ile yürürlüğe girmekle, ilgili değişikliklere ilişkin başkaca bildirim yapılmayacaktır. Gizlilik Politikası Sözleşmesindeki değişikliklerden haberdar olmak kullanıcıların sorumluluğundadır 


E-KAYIT SİSTEMİ KULLANIMI HÜKÜM VE ŞARTLARA İLİŞKİN METNİN TAMAMINI OKUDUM. BU HÜKÜMLERİ VE 6502 SAYILI KANUN DOĞRULTUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİĞİMİ AÇIK VE HÜR İRADE BEYANIM DOĞRULTUSUNDA KABUL EDİYORUM.